Zásady ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

    • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnosti Gravoworld s.r.o., IČO: 03819795, se sídlem Musílkova 1311/5d, 150 00, Praha 5, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237979 (dále jen „správce“).

    • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Kolbenova 912/5c, Praha 190 00.

    • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

    • 2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

    • 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

    • 3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

    • 4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

5. Další příjemci osobních údajů

    • 5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

    • 5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

    • 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

    • 6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

    • 6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

7. Pravidla nakládání s osobními údaji

    • 7.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Gravoworld s.r.o., IČO: 03819795, se sídlem Musílkova 1311/5d, 150 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237979 (dále jen „Gravoworld“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.tvujkorbel.cz (dále jen „tvujkorbel“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Gravoworld, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

    • 7.2. Gravoworld působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

8. Jaké údaje zpracováváme?

    • 8.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V Gravoworld zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na tvujkorbel nebo při vytvoření Vaší objednávky.

    • 8.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku.

    • 8.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Gravoworld informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Gravoworld údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na tvujkorbel.

    • 8.4. Gravoworld nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

9. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

    • 9.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Gravoworld a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Gravoworld vyřídit Vaši objednávku.

    • 9.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Gravoworld formou obchodních sdělení využívá Gravoworld především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkach již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Gravoworld v podobě omezeného přímého marketingu. Gravoworld tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na tvujkorbel zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Gravoworld udělujete v průběhu registrace na tvujkorbel nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Gravoworld.

    • 9.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci tvujkorbel formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Gravoworld především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Gravoworld udělujete v průběhu registrace na tvujkorbel nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na tvujkorbel mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

    • 9.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace tvujkorbel zpracovává Gravoworld při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Gravoworld statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

    • 9.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Gravoworld do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

10. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci tvujkorbel mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

• kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gravoworld na e-mailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete tvujkorbel ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

    • 10.1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení „cookies“ ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

    • 10.2. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

11. Kdo má přístup k údajům?

    • 11.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Gravoworld a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Gravoworld.

    • 11.2. Gravoworld dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Gravoworld pro účely a způsobem, které Gravoworld stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Gravoworld využívá, patří:

• přepravní společnosti – Zásilkovna s.r.o.
• Google LLC (on-line marketing)
• Facebook, Inc. (on-line marketing)
• Seznam.cz, a.s. (on-line marketing)
• Sendinblue, SAS (on-line marketing)
• Heureka Shopping s.r.o. (on-line marketing)

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

12. Jak dlouho údaje zpracováváme?

    • 12.1. Gravoworld zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Gravoworld následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

    • 12.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Gravoworld požádá o udělení nového souhlasu.

    • 12.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Gravoworld po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

    • 12.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Gravoworld pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Gravoworld vztahují.

13. Jaká jsou vaše práva?

    • 13.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Gravoworld a požadovat:

• Informace ohledně osobních údajů, které Gravoworld zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Gravoworld. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

• Přístup k údajům, které jste poskytli Gravoworld, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Gravoworld potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

• Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Gravoworld správně vyřídit Vaši objednávku.

• Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Gravoworld zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

• Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Gravoworld nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Gravoworld Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

• Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Gravoworld k jinému subjektu, kdy Gravoworld předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

    • 13.2. Dále mohou zákazníci Gravoworld vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Gravoworld neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.